Szczegóły aktualności:

Konsultacje Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 11-05-2017

W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego organizuje dyskusje publiczne dotyczące projektu dokumentu.

Dyskusje odbęda się w:
-Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego), ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 23.05.2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.00,
- Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. (sala nr 102), ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. 25.05.2017 r. w godzinach od 11.00 do 14.00

W związku z powyższym w dniach od 22 do 24 maja oraz 26 maja przed Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego wyłożone zostaną załączniki graficzne do przedmiotowego projektu dokumentu dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego projektu planu województwa, jak i projektów planów zagospodarowania przestrzennego miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich Zielona Góra i Gorzów Wlkp.

Ponadto, projekt planu województwa wraz z niezbędną dokumentacją, został także wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 05.05.2017 r. do 05.06.2017 r. w godzinach od 830 do 1500 w Wydziale Planowania Przestrzennego Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra pokój 328 (III piętro).

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!