Szczegóły aktualności:

Z komunikacją ku integracji

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 11-05-2017

Kwotę 3 300,00 złotych otrzyma Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne CIVILITAS w Zielonej Górze. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 11 maja br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. "Z komunikacją ku integracji", które realizowane będzie w okresie od 20 września do 20 grudnia 2017 r.

Pilotażowy projekt ma na celu pogłębienie poczucia wspólnoty językowej i społecznej wśród młodzieży i osób dorosłych polsko i obcojęzycznej z krajów europejskich obecnie zamieszkałych w województwie lubuskim (Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Bułgarzy, Francuzi). Uczestnicy projektu (ok 30 osób) mają wziąć udział w warsztatach, w ramach których będą uczyć się współdziałania i pokonywania barier językowych i kulturowych. W zamierzeniu warsztaty mają wpływać na poziom integracji społecznej poprzez dynamiczne ujmowanie tożsamości językowej uczestnika, poszanowanie jego języka i poczucia przynależności narodowej i kulturowej.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/2248/E2_80_9EZ_komunikacja_ku_integracji_E2_80_9D/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!