Szczegóły aktualności:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Nabory dla MŚP

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 12-05-2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczyna dwa nabory projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach pierwszego konkursu rozwijane są tzw. małe projekty dla MŚP. Z kolei drugi konkurs jest adresowany do konsorcjów, których projekty muszą obejmować badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe.

Już od 1 czerwca 2017 r. przedsiębiorcy będą mogli sfinansować realizację projektu, którego przedmiotem są prace badawczo-rozwojowe. Przewidywany budżet konkursu w bieżącym roku to 150 mln zł. NCBR oczekuje, że z oferty skorzystają te małe i średnie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały z oferty wsparcia na realizację projektów B+R (badawczo-rozwojowych). Dobrą wiadomością dla MŚP, które chcą w nim wystartować, jest niski próg minimalnych kosztów kwalifikowalnych wynoszący 300 tys. zł. Umożliwi to realizację mniejszych projektów przez podmioty, które do tej pory miały ograniczone możliwości realizacji prac B+R, nie wpisując się w wymagania finansowe, jakie wiązały się z udziałem w konkursach NCBR. Nabór zostanie zakończony 31 sierpnia. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.ncbr.gov.pl.

Z kolei konkurs w ramach Podziałania 4.1.2 POIR – Regionalne agendy naukowo-badawcze jest adresowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. Nabór potrwa do 12 września 2017 r. Całość dokumentacji konkursowej została zawarta na stronie www.ncbr.gov.pl

Konkursy ogłaszane są także na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Informacje na temat najbliższych planowanych naborów można uzyskać również u pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim – kontakt TUTAJ

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!