Szczegóły aktualności:

Majowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 25-05-2017
Ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe i sanitarne w regionie - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 24 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
W ramach interpelacji radny Klaudiusz Balcerzak inerweniował w sprawie stanu bezpieczeństwa na drodze Zielona Góra - Żagań, którą nazwał "drogą śmierci". Radny Zbigniew Kościk zwrócił uwagę, że w maju rusza remont magistrali kolejowej Poznań - Warszawa, w związku z czym spodziewane są utrudnienia w komunikacji kolejowej między Zieloną Góra i stolicą. - Czy w związku z tym zarząd województwa bierze pod uwagę zwiększenie częstotliwości połączeń lotniczych z Warszawą? - pytał. Marszałek Elżbieta Anna Polak potwierdziła: - Tak, w ramach oszczędności poprzetargowych rozważamy zwiększenie ofert lotów, odbędzie się z spotkanie z władzami PLL LOT w tej sprawie.
Radny Edward Fedko pytał o wtórne wykorzystanie starej konstrukcji mostu w Cigacicach, który będzie rozebrany w związku z budową trasy ekspresowej S3 i podkreślił, że złożył wniosek w sprawie wykorzystania tej konstrukcji w Pomorsku, gdzie obecnie funkcjonuje przeprawa promowa. - Mieliśmy spotkanie w tej sprawie z dyrektorem oddziału GDDKiA i wiceministrem Jerzym Materną, otrzymaliśmy informację, że wtórne wykorzystanie tej konstrukcji jest możliwe, ale uzależniamy wszystko od ekspertyzy technicznej - odparła marszałek.
Radna Małgorzata Gośniowska-Kola zwróciła się o udostępnienie dokumentów dotyczących umowy na dzierżawę gruntów pod winnicą samorządową w Zaborze i wyjaśnienie czy w związku z połączeniem PWSZ w Sulechowie z Uniwersytetem Zielonogórskim majątek winnicy stanie się majątkiem uniwersyteckim. - Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zabore działa na podstawie umowy z PWSZ w Sulechowie, natomiast umowy dzierżawy gruntów na terenie winnicy są zawarte z winiarzami, którzy tam inwestują i ponoszą ogromne koszty swoich inwestycji. Wiem, że tą sprawą interesują się odpowiednie służby, ale ja jestem spokojna o to przedsięwzięcie. Liczę na wsparcie państwa radnych i liczę, że obronimy naszą winnicę, bo to nasza duma i bardzo pozytywna wartość, z której korzysta cały region - podkreśliła marszałek.
Radny Józef Kruczkowski pytał o przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich, o planowane zakupy taboru kolejowego przez samorząd województwa, a takżę o liczbę miejscowości, które w wyniku budowy światłowodów w województwie uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu. - Na razie mamy środki na zakup dwóch szybobusów, natomiast będziemy kupować tyle taboru, na ile wystarczy nam pieniędzy - odparła marszałek. - Natomiast możliwość do szerokopasmowego internetu uzyskało 326 miejscowości w woj. lubuskim, a obecnie realizowane są projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, polegające na budowie tzw. "ostatniej mili" w powiatach gorzowskim, sulęcińskim, nowosolskim i krośnieńskim.
Radny Tadeusz Ardelli prosił o informacje z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące zakładu recyklingu w Brożku, gdzie miał miejsce pożar. Radny Łukasz Mejza złożył interpelacje w sprawie modernizacji nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 286 w Brodach, natomiast radna Anna Synowiec pytała o realizację gorzowskiego ZIT, w związku z niepokojącymi informacjami na ten temat. - Zarząd województwa przyjął program naprawczy dla gorzowskiego ZIT, otrzymaliśmy zapewnienie, że do końca II kwartału kontraktacja gorzowskiego ZIT wyniesie 44 proc. - poinformowała marszałek. - Rzeczywiście niepokojące było zatrzymanie "licznika" kontraktacji gorzowskiego ZIT, dostępnego na naszej stronie internetowej, ale mam nadzieję, że to zostanie nadrobione.


Przyjeto informacje dotyczące:
:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego,
- stanu bezpieczeństwa na terenie województwa lubuskiego za 2016 rok,
-stanu bezpieczeństwa pożarowego w województwie lubuskim,
- stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim w roku 2016,
- działalności w 2016 roku Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze,
- działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
- sytuacji na lubuskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
- realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”.
- realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2016 rok.

Podjęto uchwały w sprawie:

- wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Szprotawki”,
- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Słubicka Dolina Odry”,
- nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
-wyrażenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy,
- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok,
- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029,
- nadania Joannie Honoracie Brodzik tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”,
- nadania Zbigniewowi Waldemarowi Izdebskiemu tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”,
- nadania Tadeuszowi Kuczyńskiemu tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”.

Sejmik podjął także dwa stanowiska w sprawach:

- sprzeciwu wobec przenoszenia wojewódzkich siedzib administracji publicznej,
- uczczenia 57. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich.

Galeria zdjęć

Majowa sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Fot. Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!