Szczegóły aktualności:

EFIS: Wsparcie dla sektora publicznego i firm

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 15-05-2017

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) ma za zadanie zapewnienie gwarancji dla finansowania projektów potrzebnych danej gospodarce lub społeczeństwu. Gwarancje są skierowane przede wszystkim do sektoa prywatnego, ale również w niektórych obszarach gospodarczych do sektora publicznego.

W ramach EFIS istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. EFIS oferuje różnorodne formy wsparcia (poza dotacjami) w postaci instrumentów zwrotnych, takich jak: gwarancje, kredyty, pożyczki, wykup udziałów. Jego celem jest zapewnienie kapitału dla ryzykownych przedsięwzięć, w założeniu na lepszych warunkach niż rynkowe.

Finansowanie z EFIS udzielane jest na realizację różnorodnych celów inwestycyjnych, w tym m.in.:

- rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu,

- rozwój i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

- badania, rozwój i innowacje,

- rozwój sektora energetycznego, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,

- ochrona środowiska i oszczędności zasobów naturalnych.

Wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych udzielane jest bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwalifikują się inwestycje (lub programy inwestycyjne) o wartości powyżej 25 mln euro oraz projekty o mniejszej wartości – gdy są to projekty innowacyjne. O wsparcie mogą się ubiegać projekty, które są gospodarczo rentowne, zgodne ze strategiami UE i technicznie wykonalne. Wkład finansowy EBI wynosi maksymalnie 50% całkowitych kosztów inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje o EFIS są zawarte na poniższej stronie:

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/

Materiał przygotował: Sergiusz Łukasiewicz – specjalista ds. FE z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!