Szczegóły aktualności:

Interreg Polska-Saksonia: Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 16-05-2017

Wczoraj (15.05) w Jeleniej Górze rozpoczęło się 2-dniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia. W spotkaniu wziął udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Pierwszy dzień posiedzenie upłynął przede wszystkim na rozmowach o tegorocznym sprawozdaniu z wdrażania Interreg Polska – Saksonia. Uczestnicy KM skupili się również na aktualnych informacjach dotyczących zaawansowania prac nad np. Funduszem Małych Projektów.

W drugim dniu posiedzenia zatwierdzone zostały 4 projekty z 3 osi priorytetowej. Oprócz, wyboru projektow, Komitet zatwierdził zmiany w podręczniku beneficjenta.

l.p

Tytuł projektu

wnioskodawca

EFRR

1

Groß für Klein – Duzi dla małych:  Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

155 101,39

2

ERL – Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością

Powiat Złotoryjski/ Starostwo Powiatowe Złotoryja

1 275 921,09

3

Polsko – niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada – Entdecke Dein Nachbarland

Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. Leipzig

699 822,67

4

Ferie u sąsiadów

Gmina Zgorzelec

152 818,67

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!