Szczegóły aktualności:

Samorząd siłą regionów

Marzena Toczek | Wydarzenia | 16-05-2017

Samorządowe oblicza regionów – pod takim hasłem 18 maja br. w Łodzi odbędzie się pierwszy w historii polskiego samorządu Kongres Sejmików Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Jego celem jest zasygnalizowanie jedności rodziny samorządowej, podkreślenie roli i zasług samorządów terytorialnych w sukcesie polskiej transformacji, a także nadanie kierunku rozwojowi polskiej samorządności. Województwo lubuskie reprezentować będą wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz radni województwa.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą:

- prof. Jerzy Buzek, który jako premier zatwierdzał ustanowienie samorządnych województw – wystąpienie na temat:  „Samorząd terytorialny podstawą demokratycznego państwa prawa”;

- prof. Jerzy Stępień, współtwórca reformy samorządowej – wystąpienie na temat: „Reforma samorządowa – założenia i praktyka”;

- dr Jan Olbrycht, członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, stały sprawozdawca ds. wieloletnich ram finansowych – wystąpienie na temat: „Budżet Unii Europejskiej po 2020 roku”.

Podczas Kongresu wyłożona do podpisania zostanie także zredagowana podczas Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w Gdańsku „Deklaracja Radnych Wojewódzkich Rzeczpospolitej Polskiej”. Zobacz tutaj

Kongres odbędzie się w Sali Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, o godz. 11:00.

Sejmik Województwa Lubuskiego reprezentować będą:
- Mirosław Marcinkiewicz - wiceprzewodniczący sejmiku
- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, radna województwa
- Grażyna Dereń - radna województwa
- Zbiogniew Kołodziej - radny województwa
- Barbara Kucharska - radna województwa
- Wacław Maciuszonek - radny województwa
- Maciej Nawrocki - radny województwa
- Natalia Pawlak - radna województwa

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!