Szczegóły aktualności:

3. nabór wniosków Interreg Europa

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 16-05-2017

Do 9 czerwca Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja) indywidualnie konsultuje pomysły na projekty w ramach 3. Naboru wniosków Interreg Europa – TUTAJ. Natomiast do 30 czerwca aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

 

Inna forma wsparcia z udziałem ekspertów z Sekretariatu to wirtualne godziny pytań i odpowiedzi (po uprzedniej rejestracji on-line):

- 19 maja 2017 - w zakresie instrumentów polityki - TUTAJ,

- 2 czerwca 2017 – na temat kwalifikowalności - TUTAJ,

- 9 czerwca 2017 – na temat elektronicznego systemu składania wniosków – iOLF - TUTAJ,

- 16 czerwca 2017 - 3. nabór wniosków - TUTAJ,

- 23 czerwca 2017 - na temat kwalifikowalności - TUTAJ.

Pozostałe formy wsparcia Wspólnego Sekretariatu to, między innymi, instruktażowe video, prezentacje na temat opracowywania metodologii projektu, tworzenia konsorcjum partnerskiego, tematyczne publikacje- TUTAJ. Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku, czyli w roboczym języku programu Interreg Europa.

Informacje o programie:

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa - Ministerstwo Rozwoju.Polski punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem z Lille, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa - Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy (na życzenie dostępny specjalny formularz). W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!