Szczegóły aktualności:

Unijne dotacje na programy rewitalizacji

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 18-05-2017

Zarząd województwa ogłasza II nabór wniosków w ramach konkursu na działania wspierający lubuskie gminy w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji. Pula środków to 2,37 mln zł. Wnioski można składać od 19 maja do 19 czerwca.

Konkurs został przygotowany w ramach współpracy między samorządem województwa a  Ministerstwem Rozwoju. Jego celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji. Programy rewitalizacji będą podstawowymi dokumentami do prowadzenia tych procesów, umożliwiającymi także ubieganie się o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych w ramach Funduszy Europejskich.

Współpraca między ministerstwem a urzędem marszałkowskim pozwoli na opracowanie programów rewitalizacji spełniających wymogi określone przez ministerstwo oraz warunki zawarte w regionalnych programach operacyjnych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać od dnia 19.05.2017 r. do 19.06.2017 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego)

WNIOSKODAWCY:

gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY:

maks. 100 000 PLN, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki.

Szczegółowe informacje dostępne są Biurze Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, nr tel.: (68) 45 65 289,
e-mail: sekretariat.brr@lubuskie.pl oraz na stronach:

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!