Szczegóły aktualności:

Spotkania dot. Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 24-05-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem w ramach Poddziałania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo Badawcze. Konkurs jest adresowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. Przedstawiane projekty muszą obejmować badania przemysłowe i/albo prace rozwojowe.

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:

· 5 czerwca 2017 r. w Warszawie – Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie;
·
12 czerwca 2017 r. w Katowicach – angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

Agendy i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie NCBR. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi uczestnika przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie z Warszawy (05.06.2017 r.) będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej: www.NCBR.gov.pl .

Informację przygotował: Sergiusz Łukasiewicz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!