Szczegóły aktualności:

Policja i straż - dzięki nim bezpieczniej

Marzena Toczek | Sejmik | 24-05-2017

Podczas majowej sesji sejmiku radni zapoznali się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa na terenie województwa lubuskiego przygotowaną przez lubuską policję oraz informacją o bezpieczeństwie pożarowym. Z analizy wynika, że podejmowane przez formację działania przyczyniły się do ograniczenia przestępczości, a co za tym idzie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Policja na straży bezpieczeństwa

W całym 2016 roku na terenie województwa zanotowano ogółem ponad 22 161 przestępstw, tj. o 1895 mniej niż w roku poprzednim. Obserwujemy spadek liczby kradzieży oraz uszkodzeń mienia, a także przestępczości rozbójniczej. Niestety pogorszyła się sytuacja na lubuskich drogach. W ubiegłym roku odnotowano 684 wypadki drogowe, w których zginęło 113 osób, a 878 doznało obrażeń ciała. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 odnotowano wzrost ilości wypadków drogowych o 44, więcej ofiar o 21 oraz 89 więcej osób rannych. Wzrosła także liczba kolizji. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieudzielenie pierwszeństwa pieszym, nieprawidłowe wyprzedzanie  oraz jazda pod wpływem alkoholu. W 2016 roku lubuska policja zatrzymała 3600 nietrzeźwych kierujących pojazdami.

Policja prowadzi szereg działa prewencyjnych i profilaktycznych, mających na celu zapobieganie przestępczości. Raport na temat stanu bezpieczeństwa przedstawił radnym inspektor Krzysztof Sidorowicz, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego lubuskiej policji.

Zobacz: Analizę stanu bezpieczeństwa na terenie województwa lubuskiego za rok 2016

Bezpieczeństwo pożarowe
W roku 2016 w województwie lubuskim odnotowano 4488 pożarów, o 2 tys. mniej niż w roku 2015. Zarejestrowano 704 fałszywe zgłoszenia.
Zobacz prezentację

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!