Szczegóły aktualności:

Wsparcie dla samozatrudnienia

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 29-05-2017

Fundacja "Przedsiębiorczość" zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 20 z nich. Projekt realizowany jest na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego.

 

W ramach projektu można otrzymać bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości blisko 23 tys. zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851 zł miesięcznie. Ponadto można liczyć na pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, biznesowego i szkolenia dotyczące zakładania działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej. W szczególności:

- kobiet długotrwale bezrobotne,
- kobiet o niskich kwalifikacjach,
- kobiet w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.fundacja.zary.pl.

Kontakt
Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań
ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu:
534 01 05 11, 519 646 016, 533 32 26 18, 68 479 16 03
Pytania można kierować na szuscicka@fundacja.zary.pl radziszewska@fundacja.zary.pl

Projekt pn. „Samozatrudnienie Twoją Szansą” realizowany w ramach działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!