Szczegóły aktualności:

Inicjatywa szkoleniowa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 01-06-2017
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „Szybka ścieżka” dla MŚP oraz MŚP Seal of Excellence, realizowanych w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Spotkanie informacyjna odbędą się w następujących terminach:
-
8 czerwca 2017 r. w Warszawie – Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79;
-
19 czerwca 2017 r. w Katowicach – angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe dotyczące spotkania w Warszawie prosimy przesyłać na adres konrad.kustron@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2017 r. Z kolei formularze dotyczące spotkania w Katowicach należy przysyłać do 12 czerwca 2017 r. W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne Szybka ścieżka MŚP oraz SoE” wraz z podaniem nazwy miasta (Warszawa lub Katowice).

Formularze zgłoszeniowe są zawarte na stronie NCBR

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi uczestników przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Informację przygotował: Sergiusz Łukasiewicz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!