Szczegóły aktualności:

Komisje o wykonaniu budżetu

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 05-06-2017
5 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które zakończyło procedowanie nad projektem uchwały w sprawie wykonania budżetu województwa lubuskiego za 2016 r. Teraz dokument trafi pod obrady Sejmiku. Wszystkie Komisje Sejmiku wypowiedziały się pozytywnie na temat realizacji budżetu.
We wszystkich posiedzeniach Komisji udział wzięła Józefa Chalecka, Skarbnik Województwa Lubuskiego oraz dyrektorzy właściwych departamentów UM.

Teraz projekt uchwały będzie procedowany na forum Sejmiku, na sesji w dniu 26 czerwca br.

Pozytywna opinia oznaczać będzie udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!