Szczegóły aktualności:

Bony na innowacje dla lubuskich przedsiębiorców

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 07-06-2017

Od 8 czerwca mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony dla innowacje na MŚP. Jest to wsparcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Nabór wniosków potrwa do 8 lutego 2018 r. Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji lub usługi, a także nowego projektu wzorniczego.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 tys. zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 tys. zł. Dofinansowanie może wynieść do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniu firmę dzięki nowym technologi om, ochroną własność, wsparciem profesjonalnych instytucji z zakresu innowacji PARP organizuje spotkania informacyjne. Najbliższe odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Lublinie. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie PARP [TUTAJ] 

Informację przygotował Sergiusz Łukasiewicz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!