Szczegóły aktualności:

Letnie Centrum Profilaktyki

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 13-06-2017

Dofinansowanie w wysokości 10.000 złotych otrzyma Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 13 czerwca br. Dotację organizacja przeznaczy na zadanie pn.: „Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach miejscem rozwoju dzieci i młodzieży w duchu wolności od uzależnień. Stworzenie LETNIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI”, które realizowane będzie w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

Celem zadania jest podniesienie standardów bazy turystycznej w Niesulicach. Działania mają obejmować modernizację obiektu stołówki, która służy jako pomieszczenie spożywania posiłków, miejsce na organizację różnych imprez podczas wypoczynku dzieci i młodzieży oraz jako miejsce do odbywania zajęć z zakresu profilaktyki. To właśnie w tym miejscu zorganizowany będzie sztab LETNIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI z punktem konsultacyjnym
dla dzieci i rodziców w sprawie środków uzależniających. Podczas wakacji w ramach wolontariatu porad będzie udzielał specjalista terapii ds. uzależnień. W bieżącym roku na bazie turystycznej w Niesulicach wypoczywać będzie 1200 dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego, w tym pochodzące z rodzin zagrożonych patologią społeczną i ubóstwem.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/2285/Oferta_Choragwi_Ziemi_Lubuskiej_Zwiazku_Harcerstwa_Polskiego_w_Zielonej_Gorze/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!