Szczegóły aktualności:

Łużyckie Parki będą współpracować

Paweł Tyl | Aktualności | 14-06-2017

13 czerwca br. na Zamku w Bad Muskau odbyło się uroczyste podpisanie strategii rozwoju Europejskiego Związku Parków Łużyckich. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz. Wspólna strategia precyzuje kierunki i formy współpracy do 2022 roku.

W tym m.in.: wspólny rozwój dziedzictwa kulturowego - zwłaszcza ogrodowego - i poprawę jego wizerunku wśród mieszkańców oraz ożywienie turystyki w regionie.

Europejski Związek Parków Łużyckich jest dobrowolnym związkiem obiektów parkowych z terenu Łużyc, nie posiadającym osobowości prawnej. Obecnie należą do niego: Park Księcia Pücklera w Branitz, Park Księcia Pücklera w Bad Muskau i ParkMużakowski, Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst oraz Park Przypałacowy w Brodach.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!