Szczegóły aktualności:

Nowe narkotesty w rękach lubuskiej policji

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 14-06-2017

Blisko 150 narkotestów trafiło dziś (14.06) do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. To efekt decyzji zarządu województwa, który po raz kolejny postanowił wesprzeć lubuskich funkcjonariuszy. - Działania prewencyjne, wyprzedzające to najlepsze i najbardziej skuteczne metody kształtowania bezpieczeństwa na naszych drogach - przekonywał Romuald Gawlik, który wręczył policjantom urządzenia.

Samorząd województwa cyklicznie wspomaga pracę lubuskich policjantów strzegących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Głównym celem tej inicjatywy jest walka z osobami, które za kierownicę siadają pod wpływem środków odurzających. Dlatego nowe narkotesty trafią właśnie do jednostek terenowych, czyli policjantów drogówki i prewencji.

Nowe narkotesty w ciągu kilkunastu sekund pozwalają stwierdzić, czy badana osoba znajduje się pod wpływem środków odurzających. Urządzenia rozpoznają 6 głównych grup narkotyków. Narkotesty dla policji zakupił Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Wartość urządzeń to 15 tys. zł.

Współpraca samorządu województwa z lubuską policją

Narkotesty i alkomaty

W latach 2010 - 2016 Województwo Lubuskie w formie darowizny przekazało w formie darowizny łącznie 1 210 sztuk urządzeń typu Alco Blow na obecność alkoholu w organizmie oraz urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie na kwotę  123 553,48 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze współpracuje z Lubuską Policją przy realizacji projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- 2012 r.  - projekt pn. „Lubuskie przeciw przemocy”- „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”. Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w województwie lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. (Całkowity koszt realizacji projektu „Lubuskie przeciw przemocy” to kwota 119.336,54 zł, w tym pokryta z dotacji MPiPS – 95.504,67 zł. Samorząd województwa lubuskiego ze środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 23.831,87 zł.)

- 2013 r. - Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczął realizację projektu pn. „Lubuska niebieska tarcza wobec przemocy”. Projekt prowadzony jest w formie portalu www.tarcza.lubuska.pl, który pozwala na upowszechnienie kompleksowej, usystematyzowanej, syntetycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (Całkowity koszt realizacji projektu „Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy” to kwota 87 397,66 zł, w tym pokryta z dotacji MPiPS – 69 397,66 zł. Samorząd województwa lubuskiego ze środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 18 000,00 zł.)

- 2015 r. „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. Projekt dla dzieci z rodzin zagrożonych i doświadczających przemocy domowej, szczególnie dla dzieci z dużym deficytem emocjonalnym i trudnościami w sferze społecznej, które wymagają odpowiedniego podejścia, przygotowania specjalistycznych działań oraz zachęcenia do szukania zmiany. (Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 24.251,49 zł  - w tym wydatkowano środki dotacji
w wysokości 19 251,49 zł  oraz środki samorządu województwa lubuskiego w wysokości 5.000 zł.)

2014/2015 – konkurs pn. Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ! - dotyczył profilaktyki alkoholowej oraz problematyki związanej z „dopalaczami”.

Galeria zdjęć

Przekazanie narkotestów lubuskiej policji

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!