Szczegóły aktualności:

Dotacje na szkolenia dla MŚP

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 14-06-2017
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca w Gorzowie Wlkp., a dotyczyć będzie środków na finansowanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców.

O spotkaniu

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące zasad funkcjonowania nowego systemu bonów szkoleniowych dla MŚP. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, realizująca projekt bonów w  subregionie gorzowskim, przedstawi także zasady korzystania z Bazy Usług Rozwojowych. Ponadto podczas spotkania pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. przedstawi możliwości finansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 czerwca 2017 r. w godzinach 11:00-13:00.

Miejsce spotkania

· Gorzów Wielkopolski: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej informacji i przesłanie go na adres lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji.

Formularz

Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: 

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=199325

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!