Szczegóły aktualności:

Absolwenci UZ wśród najlepiej zarabiających

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 14-06-2017
Absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego znaleźli się na 6. miejscu wśród najlepiej zarabiających w dorocznym zestawieniu płac absolwentów publicznych uniwersytetów Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Ranking przygotowuje firma Sedlak & Sedlak. Raport obejmuje zarobki brutto osiągane w 2016 r. przez absolwentów studiów magisterskich 18 publicznych uniwersytetów. Średnia zarobków absolwentów UZ, czyli tzw. mediana wyniosła 4210 zł.

Informacje o badaniu
W 2016 r. w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych zostały uwzględnione dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Firma Sedlak & Sedlak zajmuje się m.in. doradztwem HR i od wielu lat prowadzi największe pozarządowe badanie płac – Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń.

Więcej informacji dot. raportu: https://wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/zestawienie-wynagrodzen-absolwentow-publicznych-uniwersytetow-w-polsce-w-2016

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN), na podstawie Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

Szkoła wyższa

Próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Uniwersytet Warszawski

2 331

4 000

5 500

8 500

Uniwersytet Gdański

1 334

3 200

4 500

6 800

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 700

3 148

4 430

6 500

Uniwersytet Łódzki

1 737

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Wrocławski

1 437

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Zielonogórski

   466

3 200

4 210

6 300

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 436

3 000

4 200

6 125

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 157

2 950

4 000

6 000

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 157

2 850

4 000

6 000

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

   344

3 069

4 000

5 700

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 237

2 850

3 900

5 730

Uniwersytet Szczeciński

   830

2 951

3 900

5 640

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

   779

2 800

3 800

5 540

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

   267

2 755

3 541

5 000

Uniwersytet Opolski

   367

2 775

3 500

4 800

Uniwersytet w Białymstoku

   348

2 600

3 300

5 000

Uniwersytet Rzeszowski

   412

2 429

3 258

4 942

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

   310

2 400

3 055

4 500

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!