Szczegóły aktualności:

WRDS: II posiedzenie plenarne w Zielonej Górze

Dariusz Nowak | Aktualności WRDS | 16-06-2017

W poniedziałek (19.06) po raz drugi na posiedzeniu plenarnym spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Do rozmów w Urzędzie Marszałkowskim zasiedli pracownicy, pracodawcy, samorządowcy i przedstawiciele strony rządowej. Tematem przewodnim było szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.
  4. Informacja na temat przyjętych Stanowisk WRDS oraz Stanowisk Prezydium WRDS.
  5. Szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

- prowadzenie działań na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia,

- prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej,

- wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Galeria zdjęć

II posiedzenie WRDS

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!