Szczegóły aktualności:

Bony na innowacje - spotkanie dla przedsiębiorców

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 16-06-2017

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia działalności gospodarczej w formie bonów na innowacje. Szkolenia odbędą się w: Nowej Soli, Żarach, Sulechowie i Gorzowie Wlkp.

 

O spotkaniu

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące warunków i zasad otrzymania wsparcia w formie bonów na innowacje ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Uczestnicy otrzymają szansę na konsultacje z ekspertami, a także zapoznają się z:

- dokumentacją konkursową działania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- możliwościami wsparcia lubuskich przedsiębiorców w ramach projektu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – Bon na innowacje,
- potencjałem badawczym i ofertami lubuskich Parków Naukowo-Technologicznych,

Spotkania odbędą się:

· 22 czerwca 2017 r. w godz. 13:00-15:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Interior w Nowej Soli, ul. Inżynierska 8;

· 26 czerwca 2017 r. w godz. 13:00-15:00 w Oddziale Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej   w Żarach, ul. Wrocławska 12 (I piętro, pokój 19);

· 29 czerwca 2017 r. w godz. 13:00-15:00 w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51;

· 4 lipca 2017 r. w godz. 13:00-15:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Nowej Soli prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 21 czerwca 2017 r. na adres email: infoue@lubuskie.pl

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Żarach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres email: infoue@lubuskie.pl

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Sulechowie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 28 czerwca 2017 r. na adres email: infoue@lubuskie.pl

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 3 lipca 2017 r. na adres email: lpi@lubuskie.pl .

W przypadku pytań dotyczących spotkania w Nowej Soli, Żarach lub Sulechowie prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454.

W przypadku pytań dotyczących spotkania w Gorzowie Wielkopolskim prosimy o kontakt telefoniczny: z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wielkopolskim pod numerami telefonów: 95 7390-377, -378, -380, -386.

FORMULARZ

Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej:

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=199806 (dot. spotkania w Nowej Soli)

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=199813 (dot. spotkania w Żarach)

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=199820 (dot. spotkania w Sulechowie)

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=200045 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.)

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji.

Serdecznie zapraszamy!Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!