Szczegóły aktualności:

Czerwcowe sesje

Paweł Tyl | TOP | 23-06-2017
W tym miesiącu Sejmik spotka się jeszcze dwukrotnie. 24 czerwca br. uroczysta sesja - podczas której zasłużeni Lubuszanie odbiorą odznaczenia - zainauguruje tegoroczne obchody Święta Województwa Lubuskiego. Z kolei 26 czerwca br. radni opiniować będą wykonanie wojewódzkiego budżetu za ubiegły rok.
24 czerwca br., godz. 13 - uroczysta sesja w Filharmonii Zielonogórskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie uroczystej sesji Sejmiku.
2. Uroczyste nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”.
3. Wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
4. Wręczenie nagród laureatom dziennikarskiego Konkursu im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2017”.
5. Zamknięcie uroczystej sesji Sejmiku.


26 czerwca br., godz. 11 - sesja absolutoryjna w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIV zwyczajnej sesji Sejmiku.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Wnioski i interpelacje.

4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego  za 2016 rok;

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego.          

6. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2016 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego:

- instytucji kultury,

- jednostek ochrony zdrowia,

- Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

7. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za I kwartał 2017 roku.

8. Sprawozdanie za 2016 rok z wykonania Uchwały Nr XXXVII/270/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Lubuskie.

9. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020” w 2016 roku.

10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 i rekomendacje na 2017 rok dla województwa lubuskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 pomocy finansowej dla Gminy Drezdenko na dofinansowanie udziału grupy choreograficznej mażoretek, tamburmajorek i cheerleaderek z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w Mistrzostwach Europy Mażoretek w Giulianova we Włoszech.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: ,,Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Przytoczna – w formie darowizny – nieruchomości położonej w obrębie 0010 Chełmsko gmina Przytoczna.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jarosławowi Brękowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wojciechowi Markowi Brodzińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krzysztofowi Jakubowi Częstochowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” .

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zdzisławowi Dworczakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi  dla Województwa Lubuskiego” .

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tadeuszowi Jackowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Leszkowi Jarząbkowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Janowi Kubzdylowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Romualdowi Tadeuszowi Malinowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Bogusławowi Antoniemu Pabierowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stefanowi Marcinowi Piosikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” .

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tadeuszowi Wawrzyniakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

28.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Annie Małgorzacie Zygule „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” .

29. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw.

30. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

31. Sprawy różne.

32. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Sejmiku.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!