Szczegóły aktualności:

Zarząd z absolutorium

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 26-06-2017
26 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się sesja absolutoryjna. Głównym tematem obrad była debata nad wykonaniem budżetu województwa za rok ubiegły. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie w przedmiotowej sprawie - 20 było "za", 7 "przeciw", 2 "wstrzymało się" od głosu.
Dochody województwa osiągnęły pułap 430,7 mln zł, czyli 17,8 mln więcej niż zakładał plan. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 87,2 mln zł (plan: 76,3 mln zł), a w ramach podatku PIT - 29,3 mln zł (plan: 28,7 mln zł). Województwo wydało 386,4 mln zł.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła prezentację obrazującą strukturę dochodów i wydatków województwa w roku 2016.

Pozytywną opinię o wykonaniu zeszłorocznego budżetu wyraziło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkie komisje sejmikowe. Skarbnik województwa Józefa Chalecka poinformowała też, że pozytywną opinię wydał niezależny biegły rewident badający wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Szczegółowa informacja.

Galeria zdjęć

Sesja absolutoryjna 2017

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!