Szczegóły aktualności:

Zaproszenie do konsultacji

Joanna Relich | NGO | 19-06-2017

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Konsultacje potrwają do 30 czerwca br., opinie można składać:

pisemnie – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
lub
w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Dworcowej 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl.

 

Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Kultura” - http://www.bip.lubuskie.pl/539/2294/Konsultacje_spoleczne_projektu_uchwaly_zmieniajacej_uchwale_w_sprawie_ustanowienia_oraz_szczegolowych_warunkow_i_trybu_przyznawania_dorocznych_nagrod_za_osiagniecia_w_dziedzinie_tworczosci_artystycznej_2C_upowszechniania_i_ochrony_kultury/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!