Szczegóły aktualności:

Urzuty: 70-lecie OSP

Paweł Tyl | Aktualności | 03-07-2017
Obchody odbyły się 1 lipca br. na terenie miejscowej remizy strażackiej. W uroczystości udział wziął Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, który wręczył trzem druhom "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
Uroczystości rozpoczęła wpsólna msza św.

"Odznaki" odebrali: Jan Tomasz Babiarz (przepracował 38 lat w Nadleśnictwie Wymiarki na stanowiskach związanych z ochroną p.poż. lasu), Mikołaj Boczar (członek Ochotniczej Straży Pożarnej od 1998 r., bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) oraz Jerzy Pilny (członek Ochotniczej Straży Pożarnej od 1998 r., gdzie do dziś pełni funkcję Wiceprezesa OSP Wymiarki, ierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych).

W.w. są współautorami projektu „Bezpieczny Strażak = Bezpieczny Region Bez Granic” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. W wyniku realizacji projektu OSP zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ratownictwa drogowego oraz wyremontowała remizę.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!