Szczegóły aktualności:

Gorzowski szpital będzie kształcił przyszłych lekarzy

Marzena Toczek | Wydarzenia | 10-07-2017

Gorzowski szpital będzie współpracował z kierunkiem lekarskim na UZ zapewniając zaplecze dydaktyczne dla studentów. Jak podkreśla prezes zarządu lecznicy Jerzy Ostrouch, było to możliwe dzięki zaangażowaniu marszałek Elżbiety Anny Polak. - Bezpieczeństwo zdrowotne jest jednym z priorytetów samorządu województwa. Jego podstawą jest m.in. wykwalifikowana kadra. Bardzo ważne jest, by przyszli lekarze mieli odpowiednią bazę dydaktyczną – komentuje marszałek.

Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., a Uniwersytetem Zielonogórskim dwie jednostki organizacyjne lecznicy tj. Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii oraz Zakład Medycyny Nuklearnej zyskają status klinicznych i udostępnione zostaną Uniwersytetowi do realizacji zadań polegających na kształceniu w zawodach medycznych. – To bardzo ważne, że lubuskie szpitale chcą współpracować w zakresie kształcenia kadry medycznej. To zwiększa szansę na ich pozostanie w regionie po zakończeniu studiów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE