Szczegóły aktualności:

Gorzowski szpital będzie kształcił przyszłych lekarzy

Marzena Toczek | Wydarzenia | 10-07-2017

Gorzowski szpital będzie współpracował z kierunkiem lekarskim na UZ zapewniając zaplecze dydaktyczne dla studentów. Jak podkreśla prezes zarządu lecznicy Jerzy Ostrouch, było to możliwe dzięki zaangażowaniu marszałek Elżbiety Anny Polak. - Bezpieczeństwo zdrowotne jest jednym z priorytetów samorządu województwa. Jego podstawą jest m.in. wykwalifikowana kadra. Bardzo ważne jest, by przyszli lekarze mieli odpowiednią bazę dydaktyczną – komentuje marszałek.

Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., a Uniwersytetem Zielonogórskim dwie jednostki organizacyjne lecznicy tj. Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii oraz Zakład Medycyny Nuklearnej zyskają status klinicznych i udostępnione zostaną Uniwersytetowi do realizacji zadań polegających na kształceniu w zawodach medycznych. – To bardzo ważne, że lubuskie szpitale chcą współpracować w zakresie kształcenia kadry medycznej. To zwiększa szansę na ich pozostanie w regionie po zakończeniu studiów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!