Szczegóły aktualności:

Z ministrem Materną o transporcie wodnym

Marzena Toczek | Wydarzenia | 10-07-2017
Stan i perspektywy rozwoju lubuskiego transportu wodnego, a także jego miejsce w rządowej polityce to tematy rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzym Materną. Podczas spotkania marszałek podkreśliła, że gospodarcze wykorzystanie lubuskich rzek jest jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, a szczególne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego tej części kraju ma Odrzańska Droga Wodna.

Jednym z tematów rozmowy  była m.in. ratyfikacja europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Polska jako członek porozumienia zobowiązuje się do zapewnienia na objętych nim drogach wodnych warunków nawigacyjnych spełniających kryteria zapewniające im znaczenie międzynarodowe, tzw. klasę „E” odpowiadają co najmniej IV klasie żeglowności. Na liście tej znajdują się ważne dla Lubuskiego drogi wodne E70 i E30. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że dla rozwoju Polski Zachodniej niezwykle ważna jest Odrzańska Droga Wodna, która spina większość jej ośrodków rozwojowych i łączy ją z północą Europy poprzez połączenia promowo-portowe oraz z południem poprzez układ autostrad czeskich. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej zakłada przywrócenie Odrzańskiej Drodze Wodnej minimum III klasy żeglowności dla potrzeb transportu, ochronę przeciwpowodziową i rozwój turystyki wodnej, przywrócenie i rozwój transportu towarowego z wykorzystaniem i rozbudową śródlądowych portów rzecznych oraz docelowo doprowadzenie do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki.

Podczas spotkania omawiano także sprawy inwestycji infrastrukturalnych dotyczących śródlądowych dróg wodnych oraz przepraw mostowych.
W rozmowach uczestniczył także Sławomir Kotylak - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji.

Inforamcję przygotował Departamnet Infrastruktury i Komunikacji

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!