Szczegóły aktualności:

40 mln na badania i innowacje

Marzena Toczek | Wydarzenia | 11-07-2017

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach działania 1.1 Badania i innowacje. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia, a zakończy 11 września. Do wzięcia jest 40 mln zł. – Tak właśnie tworzymy warunki do realizacji naszej wizji - zielonej krainy nowoczesnych technologii - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. W tej perspektywie do lubuskich przedsiębiorców trafiło już blisko 400 mln zł, czyli połowa zaplanowanych na ten cel środków.

Wczoraj (10 lipca) odbyła się konferencja, podczas której podpisane zostały kolejne umowy z przedsiębiorcami na innowacyjne przedsięwzięcia, dzięki którym woj. lubuskie osiągnęło pułap 50 proc. kontraktacji pieniędzy na gospodarkę i innowacje w ramach RPO. - Mamy jeszcze ponad 400 mln zł do zakontraktowania i te pieniądze muszą być jak najlepiej wydane, żeby dać kopa lubuskiej gospodarce - mówiła marszałek. Aby tak się stało 3 i 11 sierpnia - w Zielonej Górze i w Gorzowie - odbędą się otwarte warsztaty skierowane do beneficjentów RPO. Marszałek przypomniała, że premiowane są projekty, które są realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu czyli biogospodarka, zdrowie i jakość życia, a także przemysł tradycyjny i innowacyjny, a więc branża IT, metalowa, drzewna, energetyczna.

Ogłoszony dziś konkurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz partnerstw przedsiębiorców z instytucjami świadczącymi usługi B+R

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

-  B+R przedsiębiorstw

- Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektów wynosci 10 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania w projektach typu B+R wynosi 100 tys. zł.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu zamieszczony jest na stronie www.rpo.lubuskie.pl .

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  •  listem poleconym,
  •  przesyłką kurierską,
  •  osobiście.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!