Szczegóły aktualności:

Urząd marszałkowski z certyfikatem ISO

Marzena Toczek | Wydarzenia | 11-07-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odnowił certyfikat dla systemu zarządzania jakością (ISO). Jest to narzędzie umożliwiające każdej organizacji podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów /świadczonych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. – Oznacza to, że w  sposób profesjonalny świadczymy usługi dla mieszkańców regionu lubuskiego. Dbamy, aby ich jakość była coraz lepsza – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z normą ISO 9001:2000 (ostatnia nowelizacja ISO 9001:2015) został wdrożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (UMWL) w roku 2004. Przygotowana została dokumentacja systemowa, przeszkoleni pracownicy i auditorzy wewnętrzni SZJ, a następnie został przeprowadzony audit certyfikujący przez niezależną jednostkę certyfikującą. Każdy certyfikat jakości ważny jest 3 lata.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze był pierwszym urzędem marszałkowskim w kraju, który otrzymał certyfikat jakości dla systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2000.

Każdego roku w okresie ważności certyfikatu jednostka, która przyznała certyfikat jakości przeprowadza audity nadzoru, które mają dostarczyć dowodów na to, że system działa właściwie, jest doskonalony i zgodny z wymaganiami normy.

Ostatnie odnowienie certyfikatu jakości odbyło się w 2017 r., a przyznany certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015 jest ważny do 5 czerwca 2020 r.Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!