Szczegóły aktualności:

Lubuskie Święto Policji

Marzena Toczek | Wydarzenia | 14-07-2017

- Dziękuję Wam za ofiarną służbę, za determinację, pasję i odwagę. Dziękuję za bezpieczny region lubuski, za zabezpieczanie Woodstocku i imprez sportowych w naszym "regionie mistrzów" - mówiła do policjantów marszałek Elżbieta Anna Polak podczas obchodów Lubuskiego Święta Policji, który odbyły się w Nowej Soli, gdzie tamtejsza Komenda Powiatowa Policji otrzymała sztandar. Wręczone zostały też odznaczenia resortowe i mianowania na wyższe stopnie.

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji policjantów w Kościele Św. Józefa Rzemieślnika. Główne uroczystości odbyły się po mszy na placu przed kościołem. Udział wzięli m.in. poseł Jacek Kurzępa, wojewoda Władysław Dajczak, zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Helena Michalak, władze kościelne, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu nowosolskiego, żołnierze, strażacy i oczywiście policjantki i policjanci.
Podczas uroczystości wręczony został sztandar Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, który przekazał - w imieniu społecznego komitetu inicjatywnego - starosta nowosolski Waldemar Wrześniak. Odebrał go komendant powiatowy nowosolskiej Policji mł. insp. Grzegorz Karpiński.
Uroczystości odbywały się pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. List od ministra odczytał wojewoda Władysław Dajczak, który poinformował o dużych środkach finansowych, jakie mają być przeznaczone na doposażenie i podwyżki płac dla Policji.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podziękowała policjantom za ofiarną służbę 24 godz. na dobę, za determinację, pasję i odwagę. - Ale szczególne słowa kieruję do komendanta Policji w Nowej Soli, niech ten nowy sztandar będzie symbolem dumy, godności i honoru Komendy Powiatowej w Nowej Soli - powiedziała. - Cieszą słowa, które tutaj padły, zapewniające o bardzo dużych środkach finansowych dla Policji w przyszłości, ponieważ w ramach polityki regionalnej realizowanej przez samorząd województwa, bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. Dlatego od wielu lat bardzo mocno wspieramy naszą Policję. Nie tylko w zakresie poprawy infrastruktury popłynęły miliony na modernizację komendy w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Dobiegniewie, ale również wspieramy działania w zakresie profilaktyki. Od lat kupujemy narkotesty, alkomaty, jesteśmy partnerem Policji w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale również w wymianie doświadczeń w tym zakresie z naszymi partnerami z Brandenburgii i Saksonii. W tym roku, kiedy w maju komendant Policji przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa w naszym regionie, samorząd wojewódzki bez wahania przeznaczył kolejne środki, a ponieważ wniosek był na zakup drona, to panie komendancie, dron będzie kupiony!
Marszałek podziękowała też policjantom za partnerstwo i za zabezpieczenie imprez masowych w naszym "regionie mistrzów". - Dziękuję za zabezpieczenie Woodstocku. Mam nadzieję, że będziemy nadal współpracować na tak wysokim poziomie, jak dotąd - dodała marszałek.
Wojewoda Dajczak i komendant Michalak wręczyli policjantom odznaczenia resortowe i mianowania na wyższe stopnie.
W uroczystych obchodach Święta Policji w Gorzowie Wlkp. udział wziął wicemarszałek Romuald Gawlik.

Współpraca samorządu województwa z lubuską policją

Narkotesty i alkomaty

W latach 2010 - 2016 Województwo Lubuskie w formie darowizny przekazało w formie darowizny łącznie 1 210 sztuk urządzeń typu Alco Blow na obecność alkoholu w organizmie oraz urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie na kwotę  123 553,48 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze współpracuje z Lubuską Policją przy realizacji projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- 2012 r.  - projekt pn. „Lubuskie przeciw przemocy”- „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”. Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w województwie lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

 (Całkowity koszt realizacji projektu „Lubuskie przeciw przemocy” to kwota 119.336,54 zł, w tym pokryta z dotacji MPiPS – 95.504,67 zł. Samorząd Województwa Lubuskiego ze środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 23.831,87 zł.)

- 2013 r. - Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczął realizację projektu pn. „Lubuska niebieska tarcza wobec przemocy”. Projekt prowadzony jest w formie portalu www.tarcza.lubuska.pl, który pozwala na upowszechnienie kompleksowej, usystematyzowanej, syntetycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

(Całkowity koszt realizacji projektu „Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy” to kwota 87 397,66 zł, w tym pokryta z dotacji MPiPS – 69 397,66 zł. Samorząd Województwa Lubuskiego ze środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 18 000,00 zł.)

- 2015 r. „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. Projekt dla dzieci z rodzin zagrożonych i doświadczających przemocy domowej, szczególnie dla dzieci z dużym deficytem emocjonalnym i trudnościami w sferze społecznej, które wymagają odpowiedniego podejścia, przygotowania specjalistycznych działań oraz zachęcenia do szukania zmiany.

(Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 24.251,49 zł  - w tym wydatkowano środki dotacji
w wysokości 19 251,49 zł  oraz środki samorządu województwa lubuskiego w wysokości 5.000 zł.)

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 – konkurs pn. Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ! - dotyczył profilaktyki alkoholowej oraz problematyki związanej z „dopalaczami”.

Lubuska Policja otrzymała także dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:

- Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze; wartość ogółem1,8 mln zł, dofinansowanie: 1,5 mln zł

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Zielonej Góry, I Komisariatu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji; wartość ogółem: 10,8 mln zł, dofinansowanie: 4,8 mln zł.

- „Centrum ratownictwa medyczno-pożarowego – budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie”; wartość ogółem: 5,1 mln zł, dofinansowanie: 2,9 ,mln zł.

Galeria zdjęć

Lubuskie Święto Policji

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!