Szczegóły aktualności:

Beneficjenci przygotowują się do unijnych konkursów

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 18-07-2017
Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych to główny temat spotkania członka zarządu Alicji Makarskiej z Dyrektorem Planowania i Rozwoju Enea Operator Dariuszem Strzeleckim. W spotkaniu wzięli również udział Kierownik Biura Planowania Rozwoju sieci Enea Operator Tomasz Pawlicki oraz Koordynator ds. Planowania i Analiz Magdalena Kuczyńska. Przedstawiciele firmy byli zainteresowani możliwościami pozyskania środków unijnych na realizację planowanych inwestycji.
We wrześniu planowany jest nabór w ramach Działania 3.1 „Odnawialne źródła energii” Typ II: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia”. Przedstawiciele Enea operator przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych jak i realizacji inwestycji w innych regionach. Bazując na doświadczeniu w realizacji podobnych projektów wskazywali na potencjalne trudności w trakcie ubiegania się o środki
w przedmiotowym działaniu jak i podczas realizacji inwestycji w przypadku wyboru do dofinasowania.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!