Szczegóły aktualności:

Stypendium Google i Europejskiego Forum Młodzieży

Dariusz Nowak | Młodzież | 18-07-2017
W Brukseli trwa nabór na stanowisko stypendysty Europejskiego Forum Młodzieży oraz firmy Google. O stypendium mogą starać się m.in. absolwenci kierunków społecznych, prawa, nauk politycznych, spraw międzynarodowych lub europejskich. Zwycięzca konkursu przez 6 miesięcy będzie otrzymywał kwotę 1626,98 euro brutto.
Stypendium powołano w ramach partnerstwa European Youth Forum (Europejskie Forum Młodziezy) oraz firmy Google, które realizować będzie wspólny projekt nt. przyszłości polityki cyfrowej oraz młodych ludzi. Współpraca ta przewiduje połączenie przemysłu technologicznego oraz organizacji młodzieży w Europie w celu przeprowadzenia dyskusji oraz opracowania rekomendacji politycznych dla przyszłej polityki cyfrowej UE oraz jej wpływu na społeczeństwo.

Zadaniem stypendysty będzie kierowanie procesem współpracy poprzez badania, organizację i uczestnictwo w spotkaniach oraz dostarczenie wkładu do końcowego raportu. Podczas stypendium w European Youth Forum wybrana osoba będzie badać tematy związane z wpływem cyfryzacji na społeczeństwo - a w szczególności na młodych ludzi - poprzez pryzmat polityki, mediów, pracy, edukacji itd. Jednocześnie stypendysta będzie miał możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach oferowanych przez Biuro Google w Brukseli.

Stypendium przewidziane jest na okres 6 miesięcy z miesięczną kwotą 1626,98 euro brutto i będzie realizowane w Brukseli. Językiem roboczym jest angielski. Stypendium przyznawane zgodnie z warunkami i przepisami prawa belgijskiego.

Zainteresowane osoby mogą dokonać zgłoszenia poprzez system rekrutacji European Youth Forum (on-line) do 30 lipca 2017 r.

Więcej informacji wraz ze szczegółowym opisem stypendium oraz warunków ubiegania się o nie na stronie European Youth Forum: https://recruitment.youthforum.org/vacancies/details/id/73.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!