Szczegóły aktualności:

O ratownictwie wodnym

Paweł Tyl | Aktualności | 18-07-2017
Możliwości unijnego wsparcia dla stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ochroną przeciwpowodziową i ratownictwem wodnym - to temat spotkania Marszałek Elżbiety Anny Polak z Robertem Wagnerem (Ratownictwo Wodne Sława), Robertem Piotrowski (Lubuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) oraz radnym Edwardem Fedko (Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP).
Możliwości takie daje m.in. Działanie 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. Środki mogą zostać przeznaczone na wspierane organizacji systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania ich skutków, a także zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych.

Więcej informacji.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!