Szczegóły aktualności:

„POMOST” w Świebodzinie z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 24-07-2017

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST” w Świebodzinie decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 7 400 zł na realizację zadania pn.: „Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych województwa lubuskiego”, które realizowane będzie w okresie od 10 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.

Zadanie zgłoszone przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadania publicznego Stowarzyszenie ma na celu terapię uzależnień i profilaktykę alkoholową dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób bezdomnych.

Zadanie skierowane jest do bezdomnych z województwa lubuskiego (25 mężczyzn) w szczególności z powiatów świebodzińskiego i międzyrzeckiego.  Głównym celem realizacji ww. zadania publicznego jest zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez wdrażanie planu terapii uzależnień i profilaktyki alkoholowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb. W czasie realizacji zadania przeprowadzonych zostanie 100 godzin zajęć terapeutycznych.

Rekrutacja beneficjentów zadania opierać się będzie na pracy wolontariuszy polegającej na lokalizacji bezdomnych w miejscach typu: ogródki działkowe, budynki do wyburzenia, śmietniki, kotłownie, klatki schodowe. Wolontariusze zrealizują łącznie 100 godzin pracy.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/2325/Oferta_Stowarzyszenia_na_Rzecz_Edukacji__E2_80_9EPOMOST_E2_80_9D
_w_Swiebodzinie/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!