Szczegóły aktualności:

Nabór w programie „Pakiet wsparcia miast średnich”

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 25-07-2017

Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju zapraszają samorządy miast średnich do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to kolejna szansa dla sześciu lubuskich miast: Międzyrzecza, Świebodzina, Żar, Żagania, Nowej Soli oraz Słubic. Pilotażem ma zostać objętych do 60 potrzeb inwestycyjnych (każdy samorząd może zgłosić do 2 potrzeb inwestycyjnych na oddzielnych formularzach – formularz do pobrania ).

Specjaliści Polskiego Funduszu Rozwoju przeprowadzą spotkania przedinwestycyjne z wybranymi samorządami, w celu przeanalizowania ich potrzeb rozwojowych pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej w jakiej może być realizowane rozważane przedsięwzięcie.

Potrzeby inwestycyjne mogą zgłaszać sa morządy miast średnich, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk wykonanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wykaz miast średnich do pobrania poniżej.

Dla powodzenia Pakietu dla średnich miast ważne jest, aby poznać potrzeby rozwojowe miast średnich, których realizacja pozwoli poprawić ich sytuację społeczno-gospodarczą, a także poznać i wskazać potencjalne źródła finansowania tych potrzeb.

Nabór trwał od 17 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Całość dokumentacji wraz ze szczegółową informacją jest dostępna [TUTAJ].

Informację przygotował Sergiusz Łukasiewicz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!