Szczegóły aktualności:

Nowy sprzęt dla gorzowskiej lecznicy

Małgorzata Tramś-Zielińska | Zdrowie | 26-07-2017

We wrześniu ruszą roboty budowlane, a do końca przyszłego roku zostaną zakończone prace nad budową bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. Samorząd województwa planuje też dofinansować zakup urządzenia PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) dla gorzowskiej lecznicy. Takie uzgodnienia zapadły podczas spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z poseł Krystyną Sibińską oraz przedstawicielami LPR i władzami gorzowskiego szpitala.

Do spotkania doszło w środę na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie sp. z o.o. Uczestniczyli w nim - oprócz marszałek Elżbiety Anny Polak i poseł Krystyny Sibińskiej - także zastępca dyrektora ds. administracyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Kamiński, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Wróblewski, prezes szpitala gorzowskiego Jerzy Ostrouch oraz wiceprezes Robert Surowiec.
Marszałek podkreśliła, że w budżecie województwa są zabezpieczone środki finansowe na budowę bazy w wysokości 2,5 mln zł (1,72 mln zł w 2017 r. i 798 tys. zł w roku 2018 r.). Z uwagi na trwające procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyłonieniem wykonawcy, LPR w bieżącym roku planuje wykorzystać część dotacji w wysokości ok. 114 tys. zł (na prace projektowe). W związku z tym ustalono, iż pozostałe środki, tj. ok. 1,6 mln zł, przeznaczone zostaną na doposażenie gorzowskiego szpitala w urządzenie PET (pozytonowej tomografii emisyjnej). Jest to urządzenie, które umożliwia znacznie bezpieczniejszą technikę prześwietlania i obrazowania niż promieniowanie rentgenowskie, gdyż ogranicza uszkodzenie tkanek wystawionych na naświetlanie. Marszałek dodała też, że szpital gorzowski ma szansę na zwiększenie kontraktu z NFZ.
Dyr. Kamiński zapewnił, że prace budowlane nad bazą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ruszą we wrześniu, a inwestycje zakończy się najpóźniej do końca 2018 r. Przypomnijmy, że zabiegi o wybudowanie bazy LPR przy szpitalu trwały od 2008 r. W 2015 r. udało się pozyskać  na zakup śmigłowca ratunkowego pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oprócz funduszy wyasygnowanych przez samorząd woj. lubuskiego i samorząd miasta Gorzowa. Obecnie działa w Gorzowie baza tymczasowa, kontenerowa. - Mamy największą gęstość dróg regionalnych w Polsce, więc nikomu nie trzeba uzasadniać potrzeby budowy tej bazy i jej znaczenia dla bezpieczeństwa mieszkanców - mówi marszałek.
Gorzowska baza LPR będzie obsługiwać teren w promieniu 150 km.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!