Szczegóły aktualności:

GOT z wyróżnieniem

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 07-08-2017

Park Naukowo-Przemysłowy Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego został nagrodzony wyróżnieniem za projekt „Rozbudowa Klubu Młodego Wynalazcy – etap II”. Projekt wziął udział w krajowym etapie Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że utworzenie GOT znalazło się wśród 25 kluczowych inwestycji wpisanych do strategii województwa lubuskiego na lata 2014-2020.

Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych oraz innych, poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych, w których  GOT PNP będzie obejmował udziały kapitałowe. Spółka realizuje to zadanie poprzez:

  • Ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi,
  • Wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji,
  • Weryfikację innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu,
  • Prowadzenie badań własnych oraz zleconych,
  • Koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów,
  • Dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć,
  • Wejście kapitałowe, wspólnie z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu do nowych, celowych podmiotów gospodarczych, w których będą komercjalizowane konkretne projekty,
  • Kompletne wsparcie nowych podmiotów w okresie inkubacji, w zakresie obsługi badawczej, patentowej, biurowej, księgowej, prawnej oraz informatycznej,
  • Wyjście kapitałowe z dojrzałych przedsięwzięć.

GOT został wyróżniony za ogół działań prowadzonych Klubie Młodego Wynalazcy. Celem jego powstania i działania jest wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi oraz kreowanie przedsiębiorczego sposobu myślenia. W ramach Klubu prowadzone są praktyczne zajęcia w laboratoriach. Pokazują one rolę badań chemicznych, fizycznych i genetycznych oraz możliwości ich zastosowania w różnych branżach przemysłu oraz życiu codziennym.

Dodajmy, że wyróżnienie w konkursie otrzymał także Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w kategorii „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze”.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!