Szczegóły aktualności:

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Jarosław Rodziewicz | Sesje Sejmiku | 07-08-2017

Podczas obrad XXXVI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego radni przyjęli zmiany do uchwały budżetowej na 2017 r. oraz dokonali zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.

Dzięki temu przyznano dodatkowe środki instytucjom podległym samorządowi województwa, w tym Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który otrzyma prawie 20 mln zł na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

W sesji uczestniczyło 24 radnych. Obie uchwały – dotyczące zmian w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – zostały przyjęte jednomyślnie. - Dzięki tej decyzji radnych, na wniosek Zarządu Województwa, na sieci dróg wojewódzkich będą remontowane i naprawiane odcinki, które wymagają pilnej interwencji z uwagi na zły stan techniczny – podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wykonanie remontów cząstkowych jest w obecnym stanie nieuzasadnione, natomiast dodatkowe środki na odnowy dywanikowe pozwolą dużo mniejszym kosztem, w stosunku do typowych zadań związanych z przebudową drogi, osiągnąć efekty poprzez doprowadzenie do dobrego stanu technicznego nawierzchni na odcinkach, które nie wymagają gruntownej przebudowy.

W kwocie przyznanych 20 mln zł ujęto również zadania związane z likwidacją miejsc niebezpiecznych w ciągach dróg wojewódzkich, zdiagnozowane z udziałem Policji. W celu zmniejszenia ilości wypadków i kolizji na drogach wojewódzkich w latach 2016 – 2017 przeprowadzono z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Policji i ZDW lustracje miejsc i odcinków, na których odnotowano zwiększoną ilość zdarzeń drogowych. Z przeglądów tych sporządzono zalecenia odnośnie niezbędnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Część z nich została zrealizowana przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków finansowych, natomiast pozostała część wymaga dodatkowych środków, na którą ZDW nie posiadał zabezpieczenia finansowego. Konieczne było więc zwiększenie budżetu.

W ramach interpelacji radny Zbigniew Kościk pytał o przyszłość demontowanego mostu na Odrze w ciągu budowanej trasy S3, a także o plany uruchomienia jesienią połączenia międzynarodowego z portu lotniczego w Babimoście. Marszałek Polak poinformowała, że w sprawie inwestycji mostowych odbyło się spotkanie z udziałem wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzego Materny, który zapowiedział możliwość sfinansowania niedużych inwestycji mostowych ze specjalnego funduszu. – Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z obecnego połączenia lotniczego z Babimostu do Warszawy w tych godzinach, jakie obowiązują; mamy duży wzrost liczby pasażerów, którzy korzystają z transferów międzynarodowych właśnie przez Warszawę – odparła marszałek. – Mój doradca ds. lotniskowych, pan Jacek Plis doradza, aby raczej uruchomić dodatkowe popołudniowe połączenie do Warszawy, co by skomunikowało naszych pasażerów z połączeniami z Warszawy na kontynent azjatycki i amerykański. To bardziej uzasadnione niż uruchamianie samodzielnego połączenia międzynarodowego z tak małego portu jak nasz.

Radny Kościk zwrócił też uwagę na obecny problem rynku pracy, jakim jest zbyt niskie bezrobocie. Pracodawcom brakuje bowiem rąk do pracy. Radny zaproponował, by temu tematowi poświęcić jedną z nadchodzących sesji. Radna Małgorzata Gośniowska-Kola pytała o zamówienie dotyczące badań nad społecznym postrzeganiem działań Zarządu Województwa w kontekście rozwoju regionu, a także o koszty wydawania czasopisma samorządowego „Region”. Zaproponował, by zrezygnować z jego wydawania, a zaoszczędzoną kwotę przyznać Zarządowi Dróg Wojewódzkich na letnie utrzymanie dróg. - Od 2015 r. koszty wydawania „Regionu” są na tym samym poziomie, zrezygnowaliśmy na razie z jego wydawania; na razie będą tylko numery cykliczne, związane ze specjalnymi wydarzeniami lub przedsięwzięciami. W tym roku przygotowujemy jeszcze dwa numery: dożynkowy i na podsumowanie roku. Nie ma potrzeby, żeby dokładać do ZDW, bo dzisiaj przekazujemy 20 mln zł – odparła marszałek Polak. Dyrektor ZDW Paweł Tonder potwierdził, że posiada odpowiednie środki na letnie utrzymanie dróg.

Radna Kola pytała też o spotkanie, jakie odbyło się 19 lipca w urzędzie w sprawie sieci szpitali. - Na jakiej podstawie przedstawiciele firmy Ernst & Young przeprowadzili to spotkanie? – dopytywała radna. Marszałek odparła: - To było doradztwo bezpłatne, szpitale same poszukują informacji jak zmienić zarządzanie w swoich placówkach. Na szkoleniu można było usłyszeć o nowych wskaźnikach przy rozliczaniu ryczałtu, przy leczeniu ambulatoryjnym. Pierwszy rok rozliczania jest niesłychanie ważny, bo w oparciu o ten rok, szpitale będą kontraktować usługi na kolejne cztery lata. Będziemy korzystać z tych szkoleń, zwłaszcza, że są bezpłatne.

Radny Zbigniew Kołodziej pytał o przebudowę strugi świebodzińskiej, jak przebiegają prace przygotowawcze do tej inwestycji, natomiast radna Grażyna Dereń pytała o termin podjęcia remontu na drodze 139 z Rzepina.

Kolejna sesja Sejmiku zaplanowana jest na 11 września br.

Galeria zdjęć

XXXVI sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!