Szczegóły aktualności:

Szpital w Międzyrzeczu zakończył kolejną inwestycję

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 10-08-2017

Całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu jak nowy!

25 lipca 2017 r. zakończony został remont budynku nr 13, w którym od 1 sierpnia br. swoją siedzibę ma Całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Zorganizowanie sprawnego przeniesienia oddziału zakończyło się sukcesem dzięki m.in. ogromnemu zaangażowaniu i solidnej pracy osadzonych Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu

Modernizacja szpitala daje nowe możliwości i podnosi standard opieki — podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, która niedawno wizytowała nowo otwarte pomieszczenia.

Całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zajmuje się detoksykacją osób uzależnionych od alkoholu i leków oraz realizuje świadczenia w zakresie:

- rozpoznawania ostrych i przewlekłych skutków picia alkoholu;

- leczenia ostrych i przewlekłych somatycznych i psychicznych konsekwencji picia alkoholu, a przede wszystkim objawów abstynencyjnych;

- motywowania do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu;

Całkowity koszt zadania to: 1 619 803,80 zł w tym wsparcie z Samorządu Województwa Lubuskiego wyniosło 1 436 849,52 zł, natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 169 000,00 zł

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!