Szczegóły aktualności:

Fundusze Europejskie dla transportu publicznego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 22-08-2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”. Nabór potrwa od czwartego do dwudziestego drugiego września.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego mogą starać się o dofinansowanie zakupu nowych autobusów elektrycznych, szkoleń kierowców, a także modernizację lub budowę stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

W ramach naboru wnioskodawcy mogą ubiegać się o 200 mln zł., przy czym na dotacje przeznaczono 41 mln zł., zaś na zwrotne formy wsparcia 159 mln zł.

Wysokość dotacji może sięgnąć do 40% kosztów kwalifikowalnych projektu, zaś instrument zwrotny może pokryć 100% kosztów przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Na terenie województwa lubuskiego miastami objętymi pakietem są Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary i Żagań.

Potencjalni wnioskodawcy mogą zaznajomić się z dokumentacją konkursową za pośrednictwem poniższej strony:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/czesc-2-gepard---bezemisyjny-transport-publiczny/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!