Szczegóły aktualności:

Nowe konkursy w ramach POIR

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 29-08-2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjne organizowane poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem realizowanym w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkania informacyjne odbędą się 7 września w Warszawie oraz 19 września w Katowicach.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres konrad.kustron@ncbr.gov.pl

Należy dodać, że aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie z Warszawy będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl. 

Agendy spotkań wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdując się w tym miejscu

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!