Szczegóły aktualności:

Nagrody Kulturalne Marszałka

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 31-08-2017

31 sierpnia 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski – nagrody honorowe.

Nagrody Kulturalne przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych. Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Natomiast nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznych animatorów kultury. Przyznane nagrody potwierdzone są również dyplomem.

Nagrody honorowe przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim. Nagrody honorowe stanowią statuetka i dyplom uznania.

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o przyznanie nagród i nagród honorowych są:

 1. Marszałek Województwa Lubuskiego,
 2. Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego właściwa do spraw kultury,
 3. Wojewoda Lubuski,
 4. szkoły wyższe,
 5. jednostki samorządu terytorialnego,
 6. stowarzyszenia i związki twórcze,
 7. stowarzyszenia społeczno – kulturalne,
 8. instytucje kultury.

Wniosek o przyznanie nagród, powinien zawierać:

 1. dane kandydata,
 2. dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o dokonaniach uzasadniających przyznania nagrody,
 3. uzasadnienie wskazujące na wojewódzki charakter osiągnięć.

Decyzję o przyznaniu nagród i nagród honorowych podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego w formie uchwały.

 

http://www.bip.lubuskie.pl/539/Nagrody_Kulturalne_i_Zloty_Dukat/

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!