Szczegóły aktualności:

Oświadczenie w sprawie zakupu urządzenia PET

Marzena Toczek | Zdrowie | 31-08-2017

Zarząd Województwa Lubuskiego wydał oświadczenie w sprawie zakupu urządzeń PET dla województwa lubuskiego. Czytamy w nim, że intencją Samorządu Województwa Lubuskiego, który zdecydował o przyznaniu dotacji Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na zakup urządzenia PET, było przede wszystkim zapewnienie dostępności do tych świadczeń lubuskim pacjentom oraz rozszerzenie katalogu świadczeń realizowanych przez lecznicę. Treść oświadczenia poniżej

OŚWIADCZENIE

Zarządu Województwa Lubuskiego

w sprawie zakupu urządzeń PET dla województwa lubuskiego

z 29 sierpnia 2017 roku

Intencją Samorządu Województwa Lubuskiego, który zdecydował o przyznaniu dotacji Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na zakup urządzenia PET, było przede wszystkim zapewnienie dostępności do tych świadczeń lubuskim pacjentom oraz rozszerzenie katalogu świadczeń realizowanych przez lecznicę.

Do tej pory – mimo dysponowania urządzeniem na terenie województwa przez prywatny podmiot – świadczenia te nie były realizowane wcale. Stąd właśnie determinacja Samorządu, aby zapewnić Lubuszanom dostęp do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych.

Z informacji uzyskanych z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że Fundusz wydawał do tej pory rocznie ponad 3,4 mln zł na migracje w tym zakresie. W opinii Samorządu są to środki, które powinny i mogłyby zostać w regionie.

Samorząd Województwa wychodzi z założenia, że w Lubuskiem potrzebne są dwa urządzenia PET. W funkcjonującym Zakładzie Radioterapii przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. o.o. wykonuje się rocznie ponad 1,8 tys. procedur, a ich planowanie bardzo często jest skojarzone z badaniem PET. Z kolei przy Szpitalu w Gorzowie Wlkp. powstaje właśnie Ośrodek Radioterapii, natomiast w lecznicy funkcjonuje Zakład Medycyny Nuklearnej, co też merytorycznie uzasadnia zlokalizowanie urządzenia PET w tym miejscu.

Zlokalizowanie urządzenia w jednym miejscu nie będzie sprzyjać zaspokojeniu potrzeb na świadczenia PET wszystkim mieszkańców naszego regionu, z uwagi na specyficzny układ dwóch wiodących ośrodków medycznych w regionie oraz dzieląca je. Należy wziąć pod uwagę także fakt, że zapotrzebowanie na badania PET będzie stale wzrastać. Mimo iż tylko w ub. roku na migracje pacjentów poza województwo NFZ wydał  3,4 mln zł, trzeba się liczyć z tym, że dostępność badania PET w regionie Lubuskim spowoduje także zwiększenie zainteresowania tymi badaniami. Z doświadczeń lekarzy – w szczególności onkologów – wynika, że wielu pacjentów do tej pory rezygnowało z wyjazdu na badanie do dużego miasta w innym województwie (m.in. z uwagi na kwestie finansowe, ale także z powodów logistycznych).

Zaskakuje fakt, że prywatny podmiot, który od lat miał urządzenie na terenie województwa, otrzymał kontrakt na świadczenia dokładnie w tym momencie, kiedy Samorząd zdecydował się dofinansować zakup własnego sprzętu publicznym szpitalom.

Jednocześnie warto podkreślić, że Samorząd Województwa zamierza wystąpić do Ministra Zdrowia o zmianę zapisów w Mapach potrzeb zdrowotnych mówiących o potrzebie zakontraktowania w województwie lubuskim jedynie jednego PET. Biorąc pod uwagę dane dotyczące migracji pacjentów do innych ośrodków, istnieje realna potrzeba zakontraktowania co najmniej dwóch urządzeń w naszym regionie – w celu poprawy dostępności i bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!