Szczegóły aktualności:

Wrześniowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 12-09-2017
Dysksuja nad sprawozdaniem dot. wykonania wojewódzkiego budżetu w I połowie 2017 r., wsparcie lubuskich lecznic, stypendia naukowe - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 11 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Podczas sesji wręczono także "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". Uczczono także Światowy Dzień Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
Odznaki Honorowe odebrali:

- Marcin Jabloński
- Wojciech Marek Brodziński
- Romuald Tadeusz Malinowski

Zobacz: prezentację odznaczonych

Wnioski i interpelacje zgłoszone przez Radnych.


Przyjęto informacje dotyczące:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego;
- organizacji roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych województwa lubuskiego;
-sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2017 – 30.06.2017;
- realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku.

Podjęto uchwały w sprawie:
- ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę;
- udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego;
- udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego;
- dostosowania Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego funkcjonujących w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście do nowego ustroju szkolnego;
- wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.;
- zaliczenia odcinka drogi gminnej od drogi krajowej nr 27 przez Wilkanowo do m. Zielona Góra oraz niektórych ulic w Zielonej Górze do kategorii dróg wojewódzkich;
- powierzenia Gminie Nowa Sól – Miasto realizacji części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie transportu publicznego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 292 i nr 315 na terenie Miasta Nowa Sól;
- powierzenia Gminie Sulechów prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie zatoki autobusowej w m. Kruszyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 położonej na terenie Gminy Sulechów;
- powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie skrzyżowania w ramach inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie";
- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok;
- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno;
- udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 pomocy finansowej dla Gminy Santok na dofinansowanie zadania dotyczącego odbudowy budynku socjalno-sanitarnego znajdującego się na terenie mini toru żużlowego w miejscowości Wawrów;
- udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 pomocy finansowej dla Gminy Brzeźnica na dofinansowanie zadania dotyczącego przeprowadzenia prac związanych z nawadnianiem boiska sportowego w miejscowości Brzeźnica;
- w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej;
- nadania Mirosławowi Filipkiewiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Magdalenie Graczyk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Annie Marii Jankowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Januszowi Leszkowi Jankowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Krzysztofowi Jerzemu Krzyżanowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Lidii Jolancie Kurzawie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Romualdowi Modrzykowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Henryce Alinie Piestrzyńskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Romanowi Aleksandrowi Pileckiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Zbigniewowi Janowi Szumskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Elżbiecie Katarzynie Szyszymar „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Bożennie Telec „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Annie Ewie  Wieliczko „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Janowi Wróblewskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Grupie śpiewaczej „Gubińskie Łużyczanki” „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Krystynie Bryszewskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Krystynie Stachów „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Izabelli Ewie Staszak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Barbarze Zofii Wróblewskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Iwonie Dorocie Zielińskiej-Adamczyk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Galeria zdjęć

XXXVII sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!