Szczegóły aktualności:

Lubuska Nagroda Innowacji

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 04-09-2017

Ruszył nabór do plebiscytu „Lubuska Nagroda Innowacji” – nagrody marszałka dla najbardziej innowacyjnych mikro, małych i średnich firm. W konkursie zostaną nagrodzone MŚP, które konsekwentnie poszukują i wdrażają innowacyjne rozwiązania, osiągając dzięki temu sukcesy biznesowe oraz wpływają na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 20 tys. zł.

Udział w plebiscycie jest BEZPŁATNY. Laureaci mogą wygrać vouchery o wartości 20 tys. zł na dowolną kampanię promocyjną. Nagrody w czterech kategoriach zostaną wręczone na uroczystej Gali Konkursu podczas V Kongresu Przedsiębiorczości – Lubuskie 2017 w Zielonej Górze 26 października.

Wyróżnimy MMŚP w następujących kategoriach:
1) Innowacyjny produkt – W tej kategorii zostanie nagrodzony najbardziej innowacyjny produkt, który został wdrożony na rynek i skomercjalizowany.
Tytuł najbardziej Innowacyjnego produktu może otrzymać MMŚP, której profil działalność wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubuskiego.

2) Innowacyjna usługa - W tej kategorii zostanie nagrodzona najbardziej innowacyjna usługa, która została wdrożona na rynek i skomercjalizowana.
Tytuł najbardziej Innowacyjnej usługi może otrzymać MMŚP, której profil działalność wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubuskiego.

3) Innowacyjny start-up – Ta kategoria została przewidziana dla młodych firm, które jeszcze nie wdrożyły swojego produktu/technologii na rynek, ale mają świetny pomysł i chcą go zrealizować. Dajemy szansę młodym firmom na zaistnienie w branży, na wykorzystanie swojego potencjału!
Tytuł najbardziej Innowacyjnego start-up’u może otrzymać MMŚP, której profil działalność wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubuskiego.

4) Innowator Roku – dla firmy lub osoby, która swoją działalnością wpłynęła na promocję idei innowacyjności. W kategorii „Innowator Roku” Kapituła Konkursu może przyznać nagrodę za wyjątkowe na tle pozostałych przedsiębiorstw osiągnięcia w dziedzinie innowacji i rozpowszechniania wiedzy o innowacjach, a także komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań na skalę krajową.
Tytuł Innowatora Roku może otrzymać MMŚP, której profil działalności wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubuskiego.

Wyróżnianie lubuskich firm ma stanowić zachętę dla innych do szukania i inwestowania w rozwój przedsiębiorstw. Lubuska Nagroda Marszałka będzie stanowić źródło wiedzy oraz dobrych praktyk dla firm, które planują wprowadzić na rynek nowe lub ulepszone produkty.

W plebiscycie mogą brać udział firmy z siedzibą na terenie województwa lubuskiego o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Osobna kategoria będzie dedykowana start-upom, które dopiero wdrażają na rynek swoje pomysły i potrzebują ochrony patentowej. Konkurs ma pomóc im w zrealizowaniu swojego pomysłu i zaistnieniu w branży.

W konkursie ocenie podlegają wyłącznie rozwiązania i inicjatywy podjęte i/lub realizowane w okresie / po dniu 01 stycznia 2015 roku.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń! Nabór trwa od 1 do 30 września 2017 roku. Sekretariat konkursu: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki, ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze, numery telefonów: (68) 456 51 98, (68) 45657 57, (68) 456 54 25. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: coi@lubuskie.pl  

Pobierz:
- Regulamin Konkursu
- Formularz zgłoszeniowy
- oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na rzecz Skarbu Państwa

Obejrzyj też spot reklamowy „Lubuskiej Nagrody Innowacji”.

Informację przygotowała: Justyna Śmielska-Saniuk

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!