Szczegóły aktualności:

Wrześniowa sesja Sejmiku

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 11-09-2017

Dyskusja nad sprawozdaniem dot. wykonania wojewódzkiego budżetu w I połowie 2017 r. i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz sytuacja jednostek ochrony zdrowia - to główne tematy sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

W sesji ucestniczyło 28 radnych, a także m.in. Jerzy Materna poseł i wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, senator RP Waldemar Sługocki, Roman Sondej dyrektor generalny LUW, Jolanta Fedak szefowa lubuskich struktur PSL, Wadim Tyszkiewicz przewodniczący Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego, Mirosław Glaz starosta krośnieński, Marcin Jabłoński starosta słubicki, Andrzej Rochmiński prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stanisław Myśliwiec prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Robert Gwidon Makarowicz prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego i wielu innych gości.

Jednym z punktów sesji było wręczonie odznaczeń Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Uhonorowani zostali:

- Marcin Jabloński
- Wojciech Marek Brodziński
- Romuald Tadeusz Malinowski

Zobacz: prezentację odznaczonych

Na wniosek klubu radnych PiS do porządku obrad zostało wprowadzone Stanowisko w sprawie elektryfikacji linii kolejowej 203 Kostrzyn – Gorzów – Krzyż.

W ramach wnosków i interpelacji, radny Łukasz Mejza zwrócił się o wsparcie apelu starosty krośnieńskiego o wyasygnowanie z budżetu województwa 500 tys. zł dla szpitala powiatowego w Krośnie Odrz. Zwrócił się też z wnioskiem by konstrukcję rozbieranego mostu w Cigacicach (w ciągu trasy S3) wykorzystać do przeprawy mostowej w Połęcku.

Radna Anna Chinalska również prosiła o przekazanie 500 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w powiecie krośnieńskim. - Spółka, która prowadziła szpital, zabrała sprzęt, a środki NFZ są niewystarczające - podkreśliła. Radna pytała też o opłaty pobierane za udział młodzieży w konkursie Pro Arte.

Radna Barbara Kucharska pytała o listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach projektu e-zdrowie: jakie środki zostały na to zadanie przekazane, czy zostały zdiagnozowane potrzeby. - Alokacja w tym działaniu już się wyczerpuje, mieliśmy duże pieniądze, ale nasi beneficjenci są dobrze przygotowani, piszą dobre projekty i środki już się kończą - poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Radna Małgorzata Gośniowska-Kola ponownie zwróciła się przywrócenie połączenia kolejowego Leszno-Wschowa-Głogów i pytała jaki jest stan działań w tym temacie. Pytała również o program Młodzi On-Life – jaki jest stan podpisania umów i jakie są zainteresowania młodzieży. Prosiła o informację na temat zakupu metariałów promocyjnych przez Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki w 2016 r. i 2017 r. oraz na temat programu wymiany studentów medycyny z instytucjami szkolnictwa wyższego na Florydzie. Radna poruszyła też temat zakupu aparatu diagnostycznego PET dla szpitala w Gorzowie; pytała czy zakup tego sprzętu będzie zgodny z mapą potrzeb w zakresie lecznictwa onkologicznego. Poruszyła też sprawę Stanowiska PSL dotyczącego powołania prezesa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Radny Józef Kruczkowski zwrócił uwagę, że stan techniczny taboru kolejowego, jakim dysponują Przewozy Regipnalne, jest niezadowalający. Wnioskował o przekazanie nowych szynobusów na połączenia Gorzowa z Poznaniem. Pytał też na jakim etapie jest sprawa roszczeń odszkodowawczych samorządu województwa wobec Pesy (produceta szynobusów) za niedostarczenie w wymaganym terminie szynobusów z homologacją, uprawniającą do poruszania na niemieckich torach. Interweniował też w sprawie jakości drogi wojewódzkiej nr 153 i innych.

Przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz poruszył problemy, jakie napotyka inwestycja parku rozrywki "Maja Land" w Torzymiu, gdzie prywatny podmiot chce zainwestować ok. 100 mln zł. Do rozwiązania są jednak problemy infrastruktury technicznej zwłaszcza dobrego skomunikowania z węzłem autostradowym. - Jest to inwestycja skierowana dla dzieci, a jednocześnie realizuje zadanie dotyczące turystyki przyjazdowej do woj. lubuskiego. Najbliższy tego rodzaju park jest w Niemczech oddalony o ok. 500 km od naszego regionu - podkreślił przewodniczący.

Na wszystkie wnioski i interpelacje, radni otrzymają odpowiedzi pismenie.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła informację Zarządu Województwa w okresie międzysesyjnym Zobacz prezentację


Radni województwa przyjęli także infomrację zarządu o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 

Dochody

Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 roku – 559.337.665,91 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku – 218.520.529,11 zł

Procent – 39,07%

PIT

Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 roku – 31.400.930,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku – 14.329.969,00 zł

Procent – 45,64%

CIT

Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 roku – 82.650.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku – 53.524.891,77 zł

Procent – 64,76%

Wydatki

Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 roku – 621.467.177,91 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku – 166.733.459,63 zł

Procent – 26,83%

Wydatki majątkowe:

Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 roku – 286.721.050,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku – 21.144.204,11 zł

Procent – 7,37%

 

Deficyt/Nadwyżka

Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 roku (deficyt) – 62.129.512,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku (nadwyżka) – 51.787.069,48 zł

 

Rezerwa:

Plan na 2017 rok:

Rezerwa ogólna – 3.840.000,00 zł

Rezerwa celowa – 10.240.000,00 zł

Rozdysponowanie na dzień 30.06.2017 roku:

Rezerwa ogólna – 1.061.527,00 zł

Rezerwa celowa – 3.649.904,00 zł

 

Galeria zdjęć

XXXVII sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!