Szczegóły aktualności:

Wsparcie dla lubuskich przedsiębiorstw w ramach Pakietu dla średnich miast

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 07-09-2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Konkurs jest dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich. Nabór trwa od 5 września i zakończy się 28 lutego 2018 r.

 

W Poddziałaniu 3.2.1 POIR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, wyrobów lub usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 000 000 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynos 50% kosztów kwalifikowalnych.

Przypomnijmy, Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Na terenie województwa lubuskiego miastami objętymi pakietem są Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary i Żagań.

Potencjalni wnioskodawcy mogą zaznajomić się z dokumentacją konkursową za pośrednictwem poniższej strony:

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie

Zachęcamy do obejrzenia webinarium poświęconego zasadom w ramach naboru 3.2.1 POIR, prowadzonego przez PARP:

https://www.mr.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/konkurs-321-badania-na-rynek-webinarium/

Informację przygotował Sergiusz Łukasiewicz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!