Szczegóły aktualności:

O projektach ważnych dla gminy Łagów

Marzena Toczek | Wydarzenia | 08-09-2017

Możliwości finansowania projektów gminy Łagów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz potencjał inwestycyjny gminy to główne tematy spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak z wójtem Czesławem Kalbarczykiem oraz poseł Katarzyną Osos.

Gmina Łagów aplikowała w konkursie RPO Lubuskie 2020 w ramach DziałaniaOś 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, wartość dofinansowania wynosi 2 119 502,37 zł.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE